Aktywne spotkania z muzyką

Klubodzieciarnia Skarbowców
Adres: ul. Skarbowców 64/1b, 54-129 Wrocław

2019-03-12 17:00 - 17:30

Aktywne spotkania z muzyką

Program zajęć dla dzieci w wieku od 2-6 lat obejmuje:
• aktywne słuchanie i odtwarzanie muzyki z uwzględnieniem śpiewu, tańca oraz gry na instrumentach perkusyjnych
• zabawy muzyczno-ruchowe
• zabawy taneczne z elementami ZUMBY
• zabawy z rekwizytami (np.: piłki, woreczki, koła)
• ćwiczenia słuchowe (rozpoznawanie dźwięków, odgłosów, instrumentów)
• ćwiczenia rytmiczne (powtarzanie prostych układów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych, wyklaskiwanie i wytupywanie rytmów)
• ćwiczenia mowy z wykorzystaniem utworów muzycznych, przysłów, wyliczanek oraz krótkich wierszyków
• słuchanie muzyki (określanie przez dzieci nastroju, wysokości dźwięków, określanie różnych źródeł dźwięków)
• uwrażliwianie dzieci na różne elementy muzyki (np.: reagowanie na dynamikę utworu, kształtowanie poczucia rytmu i tempa)
• rozwijanie inwencji twórczej dzieci (improwizacja wokalna, instrumentalna i ruchowa)
• nauka piosenek z wykorzystaniem ruchu, tańca oraz elementów rytmicznych
• nauka piosenek tematycznych dotyczących pór roku, zawodów oraz różnych czynności
• nauka tańców ludowych, dyskotekowych, nowoczesnych oraz tańców różnych narodów
• nauka tańców z wykorzystaniem rekwizytów typu szarf, kół, instrumentów perkusyjnych, instrumentów wykonanych przez dzieci
• nauczyciel dysponuje bogatym zestawem najnowszych piosenek i tańców, które wykorzystuje w codziennej pracy

Zajęcia poprowadzi:
mgr Joanna Bereźnicka nauczyciel muzyki z wyższym wykształceniem muzycznym oraz z wieloletnim stażem pracy w przedszkolach na stanowisku rytmika
▶️ nauczyciel posiada własny instrument klawiszowy 
▶️ nauczyciel uczestniczył w wielu szkoleniach, między innymi posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć logorytmicznych
▶️ nauczyciel posiada również duże doświadczenie w pracy w przedszkolach działających według zasad Montessori

Pojedyńcze zajęcia to cena 35 zł
Karnet 4 zajęcia 100 zł


Koszt: 100 zł / karnet
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!
Zapisy: info@klubodzieciarnia.pl,
tel. 512 537 521
lub w wybranej Klubodzieciarni

Zapisz się
na zajęcia